یكدیگر را مسخره نكنید (اگر دین دارید)
خانه » مقالات حقوقی » قتل شبه عمد و خطاي محض

اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196
قتل شبه عمد و خطاي محض

قتل شبه عمد و خطاي محض

شبه عمد

بر اساس قانون، قتل بر حسب عمدی و کشنده بودن و اقدام به قتل شخصی به سه صورت قتل عمدی، شبه عمدی و خطای محض تقسیم می گردد.

به موجب قانون، قتل خطای محض زمانی مصداق پیدا می کند که شخص جانی نه قصد کشتن شخص مجنی علیه( و یا حتی هر شخص دیگری را) داشته باشد و نه حتی قصد فعل انجام شده را دارا باشد. بنا بر این تعریف قانونی، مرز تمایز و تفاوت قتل خطایی محض از سایر قتل عمدی و شبه عمدی مشخص می گردد. در قتل عمدی، شخص جانی با قصد کشتن و یا با علم به کشنده بودن عمل ارتکابی، (هر چند قصد کشتن مجنی علیه را نداشته باشد) اقدام به کشتن او می کند و مستوجب مجازات قصاص نفس خواهد بود.

در قتل شبه عمدی، وضع به گونه ای خواهد بود که در آن فعل و اقدام ارتکابی شخص جانی، نوعا کشنده نیست؛ ولی با توجه به تقصیر، بی احتیاطی و بی مبالاتی که داشته است مرتکب قتل شده است و مستوجب و یا در موادی هم حبس تعزیری خواهد بود. مانند قتل بر اثر تصادف رانندگی و یا قتل بر اثر تصادف رانندگی بدون گواهینامه.

مصداق قتل خطایی محض در مواردی شایع است که مامورین و یا ضابطین به قصد تیراندازی به شخص جانی و نیز با هدف گرفتن او، به شخص دیگری اصابت می کند و منجر به قتل او می گردد.

مصادیق قانونی برای قتل خطای محض

اگرچه قانون گذار قتل خطای محض را به طور مصرح در قانون قبلی تعریف کرده، ولی به طور پراکنده مواردی را هم به عنوان مصادیق قتل خطای محض احصا کرده بود. با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، همه ی موارد قتل خطای محض احصا گردیده است:

الف) در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود؛ در صورتی که شخص با علم به کشنده بودن رفتار خود چه در خواب و چه در بیهوشی، مرتکب جنایت گردد، قتل خطای محض نبوده و می باشد.

ب) به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد؛ به طور کلی اشخاص محجور و مجنون به خاطر فقدان قصد و به تبع آن، عدم سو نیت مسئولیت ندارند و در صورت ارتکاب قتل از جانب آنها، قتل خطای محض خواهد بود.

پ) جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را؛ مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید؛ در صورت علم به کشنده بودن رفتار مرتکب و بداند که اقدام او به طور حتم موجب مرگ دیگری می شود، جنایت موقوعه، قتل خطای محض نبوده و قتل عمدی محسوب می شود.

مجازات قتل خطای محض

در بر حسب قانون، مجازات جانی در وهله ی اول، قصاص و در صورتی که قصاص به جهت رضایت اولیای دم و یا به موجب عوامل دیگر(عدم تساوی در دین و عقل و رابطه ی ابوت و بنوت بین جانی و مجنی علیه) منتفی گردد، تبدیل به دیه و یا حبس تعزیری می شود.در قتل شبه عمد قانون دیه را به عنوان مجازات تعیین کرده است.

در قتل خطای محض، به پیروی از فقه اسلامی، قانون مجازات را تعیین کرده است؛ ولی با این تفاوت که دیه در قتل خطای محض توسط عاقله ی جانی پرداخت می گردد. مدت پرداخت دیه ی ناشی از قتل خطای محض، سه سال قمری است، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

شرایط در قتل خطای محض توسط عاقله

عاقله ی مجنی علیه در بحث قتل خطایی محض به پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری که به طبقات ارث هستند و همه کسانی که در زمان فوت می توانند ارث ببرند، گفته می شود که به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه ی جانی می باشند.شرایط لازم برای پرداخت دیه در قتل خطای محض توسط عاقله به شرح ذیل می باشد:

– عاقله باید بالغ، عاقل و دارای نسب مشروع باشد.

– عاقله در پرداخت اقساط دیه تمکن مالی داشته باشد؛ در صورت عدم تمکن مالی در پرداخت دیه، مرتکب ملزم به پرداخت و در صورت عدم تمکن او، دیه از بیت المال پرداخت می شود.

– قتل خطایی محض با بینه، قسامه و علم قاضی ثابت شده باشد و با مرتکب یا نکول او از سوگند اثبات نشده باشد.

– در مواردی که اصل جنایت توسط مرتکب مشخص شده ولی نوع آن مشخص نشده باشد، اگر مرتکب مدعی خطای محض بودن قتل گردد و عاقله خطای محض بودن آن را انکار کند، در صورت نکول عاقله از سوگند، دیه به عهده ی عاقله خواهد بود.

-مالی که عاقله پرداخت می کنند مشمول موضوع دیه ی جنایتهایی که شخص بر خود می سازد، و همچنین از موارد موضوع ضمان اتلاف مال به صورت خطای محض است، نباشد.

-دیه ی جنایتهایی را که عاقله ملزم به پرداخت آن هستند، کمتر از موضحه(جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیه کامل) نباشد.

مرجع صالح برای رسیدگی به قتل خطایی محض

دادگاه صالح برای رسیدگی به قتل خطای محض، در صورت احراز نوع قتل توسط دادسرا، با توجه به اینکه مجازات قتل خطای محض، پرداخت دیه توسط عاقله می باشد، در این صورت دادگاه رسیدگی کننده به قتل خطای محض، دادگاه دو خواهد بود. در صورت احراز قتل خطای محض، سابقه ی کیفری برای مرتکب ثبت نمی شود.

راهنما

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است