سعادت عادت است آنرا پرورش دهید.
خانه » مقالات حقوقی » دادخواست جلب ثالث

اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196
دادخواست جلب ثالث

دادخواست جلب ثالث

هر دعوای حقوقی و شخصی که ادعایی را نسبت طرف مقابل مطرح می کند، همیشه خواهان و خوانده حضور دارند که بر همین اساس دو طرف هر کدام در دادرسی با توجه به اوضاع و احوال موضوع رسیدگی و خواسته، به ارایه ادله ی متناسب در دفاع از خود اقدام می کنند. طبیعی است تا زمانی که شخص خواهان دلیل و مدرک کافی برای اثبات حقانیت خود نداشته باشد، اقدام به اقامه ی دعوی نمی کند. در قانون آیین دادرسی مدنی و در جریان رسیدگی، شخص از طرق متعددی می تواند برای دفاع از خواسته ی خود اقدام کند. استفاده از و دعاوی طاری خود یکی از این نمونه هاست. دعاوی طاری با توجه به اتفاقی و ناگهانی بودن خود، زمانی مطرح می گردد که شخص خوانده برای رد ادعای خواهان آن را تنظیم می کند و یا در صورتی است که خواهان موضوع خواسته ی خود را افزایش می دهد.

با توجه به این موارد در صورتی که خواهان در مقابل دفاعیات خوانده به دلیل دیگری نیاز داشته باشد و یا اینکه ادله ی او به طور کلی برای اثبات ادعای او کافی نباشد و با این وجود شخص ثالثی باشد که به نوعی مرتبط با ادعای خواهان و به نوعی متعهد در مقابل او باشد، خواهان می تواند با استفاده از خواسته ی طاری مبنی بر تقدیم جلب ثالث، او را به دادرسی فرا بخواند و از این طریق ادعای خود را ثابت کند.

برای اینکه جلب ثالث در دادرسی پذیرفته شود، شرایطی به شرح ذیل لازم است که رعایت آنها موجب پذیرفته شدن دادخواست جلب ثالث می شود:

جلب ثالث باید با دعوای اصلی دارای وحدت منشا و یا دارای ارتباط کامل باشد. در صورتی که ارتباط نداشته باشد و موجب تاخیر در رسیدگی به دعوای اصلی گردد، دادگاه آنها را از هم تفکیک نموده و به هر کدام جداگانه رسیدگی می نماید.

– مهلت تقدیم جلب ثالث تا پایان اولین جلسه ی دادرسی می باشد؛ بنابراین متقاضی، لازم است، حداکثر تا سه روز از جلسه اول رسیدگی، دادخواست جلب ثالث را با ذکر دلایل جلب ثالث، به دادگاه ارائه دهد.

جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه باشد.

– در صورتی که محکوم علیه غیابی اقدام به واخواهی یا تجدید نظر نماید می تواند اعتراض خود و دادخواست جلب ثالث را همراه با یکدیگر به دفتر دادگاه تقدیم کند.

امکان جلب ثالث در مراحل رسیدگی

با توجه به قانون، جلب ثالث می تواند در مرحله ی و در مرحله ی واخواهی در صورتی که محکوم علیه غائب بوده و همچنین در مرحله ی تجدید نظرخواهی مطرح و تقدیم دادگاه با ذکر دلایل گردد؛ ولی با توجه به طرق دیگر رسیدگی که فقط به دعوای اصلی رسیدگی می شود، امکان تنظیم و تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله ی فرجام خواهی، اعاده ی دادرسی و اعتراض ثالث وجود ندارد.

دادخواست جلب ثالث به طرفیت تاجر ورشکسته

در دعاویی که عموما طلبکاران برای وصول مطالباتشان علیه تاجر ورشکسته مطرح می کنند، امکان اقامه و تنظیم دادخواست به صورت مستقیم به طرفیت تاجر ورشکسته وجود ندارد؛ بنابراین دعوی اصلی باید به طرفیت مدیر تصفیه ی او اقامه گردد؛ ولی هرگاه دعوا به گونه ای باشد که تاجر ورشکسته برای رسیدگی باید احضار شود تا بتوان حکم صادر نمود، خواهان یا مدیر تصفیه می تواند دادخواست جلب ثالث را به طرفیت تاجر ورشکسته مطرح کند.

اعتراض به قرار رد دادخواست جلب ثالث

برای تنظیم دادخواست جلب ثالث باید شرایط شکلی قانونی آن رعایت گردد، در نتیجه احکام مترتب بر دادخواست اصلی بر دادخواست جلب ثالث هم بار می گردد؛ در نتیجه هرگاه دادخواست جلب ثالث به علت عدم ارتباط یا عدم وحدت منشا و یا به هر علت دیگر رد گردد، در صورتی که موضوع دعوی اصلی قابل اعتراض باشد، قرار رد دادخواست ثالث هم قابل تجدید نظر خواهد بود. هرگاه دادخواست جلب ثالث رد گردد و موضوع دعوای اصلی هم قابل تجدید نظر خواهی باشد، دادخواست جلب ثالث همراه با دعوای اصلی هم قابل طرح در تجدید نظر خواهی خواهد بود.

آثار دادخواست جلب ثالث

دادخواست جلب ثالث علاوه بر اینکه یک دادخواست طاری محسوب می شود، یک شیوه ی دفاعی موثر برای مراحل بعدی رسیدگی هم می باشد؛ به این نحو که در دادخواست جلب ثالث، شخص ثالث به عنوان خوانده در دادرسی محسوب می شود و در نتیجه تمام احکامی که بر خوانده در دعوای اصلی از جمله ارائه دفاعیات و حق اعتراض به رای تحمیل می گردد، در جلب ثالث هم موجود است، بنابراین ممکن است که خواهان و یا خوانده ی دعوای اصلی در مرحله ی منتهی به رای قطعی، با جلب ثالث به دادرسی به صورت دادخواست جلب ثالث، موجب عدم امکان اعتراض ثالث توسط شخص ثالث به شوند.

دادخواست جلب ثالث در شورای حل اختلاف

با توجه به صلاحیت محدود شوراهای حل اختلاف در رسیدگی حقوقی، امکان تقدیم دادخواست جلب ثالث به شورای حل اختلاف، طبق تشریفات دادرسی امکان پذیر می باشد.

Incoming search terms:

  • نمونه دادخواست جلب ثالث و لایحه دفاعیه

راهنما

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است