برخي برده به دنيا مي آيند، ديگران برده مي شوند و باز عده اي به سوي برده داري جذب مي شوند.

اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

اعتراض ثالث به رای کمیسیون ماده صد شهرداری

یکی از قوانین که در مورد تنظیم روابط اشخاص با شهرداری موارد مصرحی را بیان می کند، قوانین و مقررات مربوط به شهرداری است. شهرداری یک شخصیت حقوقی عمومی محسوب می شود که یکی از وظایف عمده ی آن، در زمینه ی صدور پروانه و مجوز ساخت و ساز ساختمانهای شهری می باشد و برای اشخاصی که می خواهند اقدام به ساخت و ساز و یا افزایش بنا داشته باشند، می تواند در صورت قانونی بودن ساخت و ساز، پروانه ی ساخت را صادر کند.

هرگاه مالک ساختمان که اقدام به افزایش بنا، تغییر کاربری، ساخت و ساز و یا مشارکت در ساخت و ساز نموده، مجوزهای قانونی را از شهرداری نگرفته باشد و یا اینکه بر خلاف گواهی ساخت، در خود دخل و تصرف داشته باشد، کمیسیونی به نام کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، تشکیل می شود و به عنوان یک مرجع قانونی غیر دادگستری به تخلفات ملکی مالک که طرف دعوای آن شهرداری است رسیدگی می کند و در صورت احراز تخلف، حکم به تخریب یا جریمه صادر می کند. حال اگر شخص ثالثی که در ملک مذکور دارای حق و حقوقی باشد و به دلیل حکم تخریب کمیسیون ماده صد شهرداری، حق و حقوق وی تضییع گردد، آیا می تواند اعتراض ثالث به رای کمیسون ماده صد قانون شهرداری را به اداری ارایه نموده داشته و مانع اجرای رای شود؟

موارد صلاحیت رسیدگی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری

کمیسیون ماده صد شهرداری صلاحیت رسیدگی به تخلفات مالکین به دلیل ساخت و سازهای غیر مجاز و بدون پروانه ی ساختمانی و همچنین اختلافاتی را مالکین با شهرداری نسبت به ساخت و ساز و اضافه بنا دارد رسیدگی و حکم مقتضی صادر می کند.

اسباب و جهاتی که کمیسیون ماده صد شهرداری نسبت به آن اقدام به صدور رای می کند:

– اقدام به افزایش تراکم و اضافه بنا بدون مجوز ساخت

– تغییر کاربری

– ساخت و ساز بدون دریافت و صدور مجوز ساخت از شهرداری

– ساخت و ساز ساختمان بر خلاف پروانه ی ساخت

در صورت احراز تخلف مالک، کمیسیون ماده صد اقدام به صدور رای مبنی بر تخریب غیرمجاز و یا مالک را ملزم به پرداخت جریمه می کند؛ بنابراین مالک می تواند از تصمیم کمیسیون به کمیسیون تجدید نظر شکایت کند و در این صورت تصمیم کمیسیون قطعی خواهد بود.

از تصمیمات قطعی کمیسیون ماده صد شهرداری می توان به اداری به عنوان مرجع رسیدگی، فرجام خواهی نمود. در این صورت رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت شکلی خواهد بود و وارد ماهیت دعوی نمی شود.

اعتراض ثالث به رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری

با توجه به اینکه کمیسیون ماده صد شهرداری، به عنوان یک مرجع رسیدگی به تخلفات مرتبط با ساخت و ساز ساختمانی و یا ساختمانهایی که به بدون داشتن پروانه ی ساخت و یا بر خلاف پروانه ی ساخت، احداث می گردد، محسوب می شود، در مدت رسیدگی می تواند هرگونه تصمیم مقتضی در مورد مورد نزاع را داشته باشد و آن می تواند شامل تخریب قسمت غیر مجاز ملک باشد.

حال اگر تصمیم قطعی کمیسیون ماده صد شهرداری، به هر نحوی مخل و مزاحم حقوق قانونی اشخاص ثالث در مورد نظر باشد، بر خلاف رسیدگی در مراجع دادگستری که اگر شخص ثالثی اعتراض داشته باشد، می تواند در جریان رسیدگی به عنوان وارد ثالث، وارد شود و یا بعد از قطعیت رای، به عنوان معترض ثالث وارد گردد، نمی تواند در مرحله ی بدوی و یا تجدیدنظر کمیسیون به عنوان وارد ثالث، وارد دعوی گردد و نه حتی می تواند بعد از رسیدگی بدوی و تجدید نظر کمیسیون، اعتراض ثالث داشته باشد و این امکان در مراجع غیر دادگستری مانند کمیسیون وجود ندارد. از جهتی دیگر با توجه به رسیدگی شکلی اداری و به دلیل اینکه وارد ماهیت دعوی نمی شود، اعتراض ثالث مورد پیدا نمی کند.به عنوان مثال، زمانی که مالک بدون اجازه ی شهرداری اقدام به ساخت  و یا اضافه بنا نموده و ملک را به شخص ثالثی، عینا یا منفعتا منتقل کرده و از این باب شهرداری اقدام به تخریب ملک نماید و شخص ثالث به آن معترض باشد.

با توجه به عدم امکان ورود ثالث در جلسه ی رسیدگی کمیسیون و همچنین عدم امکان اعتراض ثالث، به تصمیم قطعی کمیسیون، اگر ضرری به حقوق قانونی شخص ثالث وارد گردد، می تواند به دلیل تخلفی که مالک در به جهت ساخت و ساز قانونی داشته و منجر به تخریب ملک و یا عدم تصرف ثالث در ملک گردیده، از باب تسبیب و تقصیر مالک در ساخت و ساز غیر قانونی و بدون پروانه ی ساخت و یا بر خلاف پروانه ی ساخت، با توجه به قواعد مسولیت مدنی، بر حسب میزان خسارات وارده، به شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی عمومی شکایت کند.

 

راهنما

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است